Gör stadig mark
Markanläggning, schaktentreprenad och maskinuthyrning är Solliden Maskins gebit. Företagets vd Håkan Mattsson, som varit verksam i branschen i inte mindre än 19 år, menar att man inte kan studera sig till att bli en bra maskinförare. ”Maskinförare föds man till”, som han säger.
Solliden Maskin har en rejäl maskinpark till sitt förfogande och utför allt som rör markanläggning och schaktentreprenad. Maskinuthyrning utgör också en del av verksamheten.
- Vi har alla segment av entreprenadmaskiner, från grävmaskiner, bandtraktorer och sorteringsverk till maskintrailers och bergkrossar, berättar företagets vd Håkan Mattsson.
Maskinerna kan smidigt hyras av Solliden Maskin per timme.

Många grunder och vägar har det blivit för Solliden Maskin under åren som gått. Och många golfbanor. Byggnation och renovering av golfbanor har kommit att bli något av företagets nisch. Bland annat har man renoverat Värmdö golfklubb och Djursholms golfklubb. Inför dessa jobb går uppdragsgivaren på meriter och inte på geografiskt avstånd, något som gjort att Håkan och hans mannar brukar få uppdragen. Solliden Maskin samarbetar ofta med olika arkitekter i sina projekt. Kundkretsen utgörs främst av större byggbolag såsom NCC, PEAB, Skanska och JM, något Håkan trivs med. Hela Storstockholm utgör arbetsplats för Håkan och hans medarbetare. Mellan tio och 15 personer arbetar i företaget.
- Det varierar lite med säsong, förklarar Håkan.
Det faktum att de flesta av medarbetarna har varit i företaget en längre tid tyder på att Solliden Maskin är en bra arbetsplats.

Håkan har hittat helt rätt i markläggnings- och schaktentreprenadbranschen och har nu varit verksam i 19 år. Han menar att inte vem som helst kan ta sig an ämbetet, att det finns i blodet.
- Maskinförare föds man till, man kan inte skolas till det.
Solliden Maskin

Bransch:
Entreprenad

Telefon: 0708-275015
Fax: 0715-60316


Email:
hakan.sollidenmaskin@etanet.se

Hemsida:
www.sollidenmaskin.etanet.se

Adress:
Solliden Maskin
Solliden 7554
76191 Norrtälje

| 13 SENASTE FÖRETAGEN